Cursuri


Cursuri

Denumire curs  Durata [h]
Drumuri Elementar 8-12
Drumuri Avansat * 4-12

Topografie şi Geodezie

8-12
Topografie Cadastrală 5

Hidraulică – Bazine hidrografice

8
Hidraulică Reţele 8-10
Căi ferate 8-12
Teren 6-10
Modelare (Săpătură, umplutură şi modele 3D) 6-10
Normative rutiere 8-10
* Trebuie urmat în prealabil cursul elementar.  

Drumuri Elementar [8-12 h]

Obiectiv: cursul furnizează cunoştinţele necesare pentru a proiecta în CIVIL Design traseul, profilul longitudinal, profiluri transversale ale unei infrastructuri liniare (drum, cale ferată, canal, canalizare, etc.).

Teme principale:

  • realizarea uni model tridimensional al terenului
  • proiectul unui traseu şi a eventualelor verificări după normă
  • proiectul profilului longitudinal şi eventual verificări
  • proiectul profiluri transversale şi calculul mişcărilor de materie
  • exerciţii practice


Drumuri Avansat [4-12 h]

Obiectiv: cursul se adresează celor care stăpînesc deja comenzile de bază din CIVIL Design şi are ca obiectiv aprofundarea cunoştinţelor programului, mai ales în privinţa personalizării profilului longitudinal şi a profilurilor transversale. Pentru a stăpîni comenzile de bază trebuie să se fi urmat în prealabil cursul elementar.

Teme principale:

- secţiuni de proiectare de tip parametric;
- funcţii avansate pentru profiluri longitudinale şi pentru profiluri transversale la proiectarea de intersecţii;
- realizarea modelului 3D a infrastructurii;
- diagrame de vizibilitate;
- discutarea exemplelor realizate cu CIVIL Design.
- exerciţii practice.

Topografie şi Geodezie [8-12 h]

Obiectiv: cursul furnizează noţiunile de bază de utilizare a programului în cadrul sistemelor cartografice şi de elaborare şi prezentare a ridicărilor topografice celerimetrice.

Teme principale:

- sisteme Cartografice şi WGS 84;
- folosirea datelor GPS la reţele de încadrare;
- sisteme rectilinii locale şi conversia coordonatelor între sistemele cartografice;
- metodologia de calcul a ridicărilor – compensaţia pătratelor minime;
- metode de control al măsurilor;
- metodologia practică de redare a ridicărilor topografice prin folosirea programului;
- exerciţii practice.

Topografie Cadastrală [5 h]

Obiectiv: cursul furnizează o panoramă generală a utilizării programului în scopul cunoaşterii, elaborării şi administrării unui relief cadastral şi a procedurilor legate de Pregeo.

Teme principale:

- referinţe generale referitoare la comanda “ridicare topo”;
- importul datelor de gestiune a hărţii;
- desenul şi modificările hărţii;
- exportarea datelor şi a gestiunii legate de Pregeo;
- proceduri legate de generarea unei autoamenajări;
- proceduri legate de generarea propunerii de actualizare şi crearea de monografii cadastrale;
- exerciţii practice.

Hidraulică – Bazine Hidrografice [8 h]

Obiectiv: cursul oferă învăţarea procedurilor pentru o corectă utilizare a comenzilor în scopul gestionării problematicilor referitoare la bazinele hidrografice.

Teme principale:

- referinţe privind gestiunea modelelor digitale ale terenului şi ale curbelor de nivel;
- descrierea şi folosirea comenzilor strict legate de problematica bazinului;
- gestionarea precipitaţiilor;
- crearea traseului albiei şi extragerea secţiunilor şi al profilului;
- importul şi exportul de date din şi către Hec -Ras;
- crearea modelului digital de extindere din rezultatele aduse din Hec-Ras;
- exerciţii practice.

Hidraulică Apeducte [8-10 h]

Obiectiv: cursul furnizează învăţarea procedurilor de utilizare a comenzilor în scopul gestionării problematicilor referitoare la administrarea unei reţele edilitare în CIVIL şi exploatarea unei reţele în colaborare cu Epanet.

Teme principale:

- introducerea unei reţele folosind CIVIL Design, gestiune internă şi calcul;
- extragerea profilurilor şi gestiunea micilor puţuri;
- exportul şi importul din/către Epanet a geometriei;
- importul rezultatelor şi vizualizarea lor;
- crearea profilului plecînd de la datele importate din Epanet;
- desenul piezometriilor în 3D;
- exerciţii practice.

Căi ferate [8-12 h]

Obiectiv: cursul oferă liniile de ghidare a folosirii programului pentru proiectarea unei noi linii feroviare şi, ca răspuns la problema optimizării unei linii existente în cazul celor mai mici deplasări.

Teme principale:

- fluxul sintetic al unei proiectări feroviare pînă la calcului volumelor;
- optimizarea unui traseu existent in mod automat şi/sau interactiv;
- optimizarea altimetriei;
- producerea şi examinarea tabelelor deplasărilor şi pentametraţiilor;
- exerciţii practice.

Teritoriu [6-10 h]

Obiectiv: cursul furnizează noţiunile pentru utilizarea cartografiei raster şi a vectorialelor în scopul proiectării şi planificării teritoriale şi al realizării de modele 3D.

Teme principale:

- gestiunea şi georeferenţierea a imaginilor raster cartografice;
- unirea, mozaicarea şi editare de imagini raster;
- folosirea şi gestionarea cartografiei numerice;
- crearea şi gestiunea modelelor 3D din teren în mediu AutoCAD;
- analiza de modelelor, extragerea şi studiul pofilului longitudinal şi al profilurilor transversale;
- exerciţii practice.

Modelare (Săpături, umpluturi şi modele 3D) [6-10 h]

Obiectiv: dobîndirea noţiunilor de creare şi gestiune a modelelor 3D de gropi, umplutură şi altele în scopul contabilizării lucrării în cauză.

Teme principale:

- crearea şi gestiunea de modele 3D din teren în mediu AutoCAD;
- analiza modelelor, extragerea şi studiul profilurilor şi al secţiunilor.
- studiul pofilelor de proiectare şi calculul volumelor în secţiuni şi prisme;
- crearea de prezentări şi vederi;
- exerciţii practice.

Normative rutiere [8-10 h]

Obiectiv: cursul îşi propune furnizarea unei analize a normativelor rutiere în vigoare, cu referire specială la DM 5/11/2001 pentru construirea drumurilor extravilane şi a DM 19/04/2006 pentru construirea intersecţiilor rutiere . Se dau exemple practice de aplicare cu referire specială la folosirea programului CIVIL Design.

Teme principale:

- programarea de drumuri extraurbane cu referire la DM 5/11/2001;
- proiectarea de intersecţii rutiere cu referire la DM 19/04/2006;
- exemple practice şi aplicarea normativelor cu programul CIVIL Design.

Pentru informaţii clicînd aici.
Password dimenticata »
Nuovo utente »