Cariere


Soluţia permite executarea proiectării şi contabilizării săpăturii şi umpluturii ,lucrări hidraulice şi maritime. Gestionarea unui număr nelimitat de planuri cotate, calculul modelelor sub formă de triunghiuri sau de grilă regulată, curbe de nivel, profil longitudinal şi profiluri transversale. Prevede funcţii puternice de proiectare 2D/3D.
Cui i se adresează? Soluţia Săpături şi Umpluturi se adresează Birourilor de proiectare, Oficiilor Tehnice, Intreprinderilor de construcţii de lucrări cu dezvoltare predominant non liniară cărora le convine să proiecteze şi să contabilizeze pe modele 3D.

Caracteristici Generale

Această soluţie cuprinde un ansamblu de funcţii specializate pentru reprezentarea unei stări de fapt a unei săpături şi umpluturi şi pentru a proiecta noi intervenţii de săpare, umplere, cultivare.
Operînd atît în 2D cît şi în 3D acesta este un instrument optim şi pentru proiectarea şi verificările de şantier atît pentru lucrări liniare (piste de acces) cît şi pentru localizate.
Soluţia Săpături şi Umpluturi are toate funcţiile lui CIVIL Design care permit generarea şi elaborarea modelelor digitale de teren (DTM) fie sub formă de triunghiuri, fie sub formă de grilă pătrată. Pe aceste suprafeţe se pot efectua lucrări pentru obţinerea de curbe de nivel, profil longitudinal şi profiluri transversale. Se poate reprezenta un număr nelimitat de modele 3D pe acelaşi desen.
Prin acestă particularitate se pot scoate în acelaşi timp profilurile longitudinale sau profilurile transversale corespunzătoare tuturor modelelor vizualizate şi se poate urmări astfel evoluţia cultivării unei săpături sau a unei umpluturi.
Proiectarea de noi nivelări sau de noi umpleri se poate realiza fie lucrînd direct pe profiluri fie acţionînd pe modele cu funcţiile desenului în 3D.
Soluţia Săpături şi Umpluturi permite construirea de modele prin secţiuni parametrice: se pot introduce banchete şi pante care să respecte legile impuse de proiectant.

Funcţii

Printre diferitele funcţii disponibile se numără:

 • georeferenţiere prin rototranzlaţie de imagini raster şi cartografie numerică
 • import de ortofoto .asc
 • gestionare simultană a mai multor planuri cotare sau reliefuri aerofotogrametrice
 • îmbrăcări cartografice (elemente de protecţie, simboluri...)
 • generare de modele 3D plecînd de la planuri cotate, reliefuri aerofotogrametrice şi de cartografie numerică
 • editare pe modele digitale (tăieturi, găuri, elemente de împrejmuire, introducere de puncte în cotă)
 • extragere automată a profilului longitudinal şi a profilelor transversale pe toate modelele 3D disponibile (suprafeţe sau curbe de nivel)
 • calculul volumelor profilurilor transversale ale oricărui tip de articol (chiar şi separat pe faze de prelucrare)
 • calculul volumelor prin diferenţa dintre modele (cu tabele de verificare)
 • individualizare a zonelor de intersecţie dintre modele 3D sau dintre modele şi planurile cu înclinaţii date
 • calculul suprafeţelor zonelor modelelor 3D
 • utilizarea de secţiuni parametrice pentru construirea banchetelor şi a pantelor
 • transpunere automată pe suprafaţa modelelor 3D de obiecte precum copaci, grilaje RENEL, etc.
 • vederi 3D reale

Ce soluţii cuprinde?

Cuprinde integral soluţia Profiluri cu adăugarea funcţiilor specifice.

În ce soluţii este cuprinsă?

Soluţia Săpături şi Umpluturi este cunprinsă integral în Lucrări Civile.

Cu ce soluţii se poate completa?

Cu soluţia Topografie pentru calculul ridicărilor topografice în extravilan sau cu soluţia Raster pentru proiectarea pe cartografii rasterizate.
Password dimenticata »
Nuovo utente »