QUICK Drumuri


Soluţia QUICK Drumuri este dedicată proiectării de drumuri cu o singură axă, canale, sistematizări fluviale, reţele edilitare şi cuprinde toate funcţiile fundamentale ale versiunii complete revăzute în particular. Este o soluţie cu un raport optim preţ/prestaţii.

Cui i se adresează?

Birouri de proiectare, Oficii Tehnice, Intreprinderi de Construcţii, care efectuează proiecte de drumuri de mici dimensiuni sau care sînt interesate de canale, sistematizări fluviale sau alte lucrări liniare asimilabile acestora. Este un produs bun pentru cine doreşte limitarea investiţiei software rezovînd problema automatizării proiectului de lucrări liniare.
FAQs Intrebări frecvente despre CIVIL Design.

Caracteristici Generale

Prin funcţiile lui QUICK Drumuri se pot gestiona ridicările topografice de orice dimensiune şi se poate genera modelul digital 3D aferent, al terenului atît sub formă de triunghiuri cît şi sub formă de curbe de nivel. Proiectarea lucrării liniare sau de drumuri se efectuează cu aceleaşi funcţii ale versiunii principale (Drumuri şi Căi Ferate) stabilind axa rutieră , racordurile circulare şi clotoide.
Trebuie spus că deja din faza de introducere a elementelor traseului se poate verifica respectarea normativei de referinţă  reducînd, astfel, timpii de proiectare faţă de situaţia verificărilor ulteriore. După stabilirea traseului planimetric programul permite calcularea rotaţiilor şi a lărgirilor în curbă conform normei şi eventual adaptarea lor la nevoile specifice.
După cunoaşterea mersului terenului se procedează la studierea profilului longitudinal: stabilirea nivelării este urmată de introducerea unor racorduri verticale cu verificarea automată a normei (circulare sau parabolice).
Civil Design permite determinarea profilurilor transversale după legi de tip parametric permiţînd gestionarea aproape a oricărei variaţii de secţiune (variaţii faţă de secţiunea curentă, plasîndu-le în aşteptare): profilurile transversale tip se pot stabili folosind un număr oarecare de polilinii care se adaptează variaţiilor (lărgiri, rotaţii ale pantelor, etc) după legile impuse vîrfurilor care le compun.
Elemente marginale şi de completare cum ar fi şanţuri, gropi, ziduri, asanări, decopertare, etc se pot introduce atît manual cit şi se pot monta automat pe profilurile transversale.

Faza de proiectare se termină cu calculul ariilor şi al volumelor

După stabilirea articolelor de numărat de către utilizator procesul este automat şi se poate obţine o lucrare finală care să rezume rezultatele parţiale şi totale, necesare calculelor.
Mediul Autocad în care operează Civil Design permite maxima personalizare a tuturor entităţilor grafice.

Funcţii

 • redăm în continuare funcţiile cele mai caracteristice ale Soluţiei
 • gestionare de polilinii în tabele (în funcţie de discontinuitare, linii de profil, profiluri...)
 • import şi export de file ASCII (puncte, polilinii...)
 • georeferenţiere prin rototranzlaţie de imagini raster şi cartografie numerică
 • import di ortofoto .asc
 • gestionare de puncte de plan cotata
 • funcţii de îmbrăcare cartografică (parametratură, margini de protecţie...)
 • crearea unui model de teren în 3D, ochiuri regulate şi curbe de nivel
 • posibilitate de modificare a modelului
 • proiectare interactivă a traseului prin verificarea a priori a normelor
 • calcul automat al rotaţiilor şi lărgiri conform normelor
 • construire a diagramelor de viteză
 • control de vizibilitate 2D
 • gestionare completă a profilurilor transversale
 • extrageri de profiluri longitudinale şi profiluri transversale (din orice model)
 • nici o limită în gestionarea poliliniilor în profi longitudinal sau în profiluri transversale
 • cotare automată personalizabilă de profil longitudinal şi profiluri transversale
 • descriere liberă prin descriere liberă
 • calcul de arii şi volume de: Săpături şi Umpluturi (egalizate sau mediate), şanţ, săpătură pentru fundaţie, fosă dreaptă şi stîngă, asanare, asanare profundă, zid în dreapta şi în stînga, săpătură în stîncă, decopertare (la suprafaţă)
 • tabele de calcul
 • plan de situaţie al proiectului 2D şi contur 3D
 • crearea filmului de vedere dinamică pentru verificarea traficabilităţii drumului proiectat

În ce soluţii este cuprinsă?

Soluţia Quick Drumuri este inclusă integral în Drumuri şi Căi Ferate şi Lucrări Civile.
Password dimenticata »
Nuovo utente »